Tenang PA Registration

Ringkasan Pelan Perlindungan

Penerangan tentang faedah pelan Jumlah diinsuranskan (RM)
Pelan 75
Kematian akibat Kemalangan
45,000
Hilang Upaya Kekal
45,000
Elaun Khairat Kematian
  • Kematian akibat Kemalangan
  • Kematian akibat Denggi, Malaria, Japanese Encephalitis (JE), Zika & Penyakit Kaki Tangan dan Mulut (HFMD)
  • Kematian akibat COVID-19
6,000
Indemniti Berganda

Semasa dalam perjalanan sebagai penumpang yang membayar tambang dalam mana-mana mod Pengangkutan Awam

90,000
Premium setahun
RM75.00

Borang Pendaftaran!

Cara daftar Tenang PA Care dengan mudah​

  • Langkah Pertama: Sila semak kelayakan untuk Baucar Perlindungan Tenang di sini.
  • Langkah Kedua: Jika anda layak, sila isi borang pendaftaran di bawah.
[Purchase Form] Tenang PA Form BM

* Saya bersetuju bahawa maklumat peribadi saya yang diperolehi atau disimpan oleh Syarikat (sama ada diperolehi daripada permohonan ini atau sebarang cara lain) boleh diberikan kepada kepada mana-mana pihak ketiga yang terpilih bagi tujuan permasaran bersilang, permasaran terus dan padanan maklumat oleh pihak ketiga. Saya faham bahawa saya berhak memperolehi akses dan memohon pembetualan kepada maklumat peribadi saya yang dipegang oleh Syarikat.

Sending

Chat with Us


For product enquiry
Start Chat
[email protected]

1800 88 5753

Monday –Thursday
9AM – 5PM
Friday
9AM – 4:30PM (GMT+8)