Manfaat
Polisi
Tuntutan
FAQ

Tune Protect Travel - AirAsia diperuntukan secara khusus bagi para penumpang AirAsia yang membeli program "Insurans Sehala" atau "Insurans Dua Hala" dari AirAsia Berhad atau AirAsia X Berhad di laman airasia.com.

Pelan ini ditaja jamin oleh Tune Protect Malaysia
(Tune Insurance Malaysia Berhad 30686-K)

PELAN SEHALA DOMESTIK PELAN DUA HALA DOMESTIK PELAN SEHALA ANTARABANGSA PELAN DUA HALA ANTARABANGSA
For Tune Protect Travel - AirAsia (Warrant) Purchased On/After 1st January 2017
Manfaat Had Manfaat
1. Manfaat Kemalangan Peribadi  
Kematian akibat kemalangan atau kehilangan Upaya kekal
(Umur yang di insurankan: 9 hari sehingga 75 tahun)
Sehingga RM300,000
2. Manfaat Tidak Keselesaan Perjalanan  
2(a) Pembatalan Perjalanan Sehingga kos pernerbangan asal
2(b) Kerugian atau Kerosakan kepada Bagasi Didaftar Masuk Sehingga RM1,500

(RM150 untuk setiap satu bagasi didaftar masuk dan/atau RM300 untuk setiap satu kehilangan bagasi didaftar masuk)
2(b)i Penangguhan Bagasi

Untuk setiap 6 jam penangguhan berturut turut yang bermula daripada waktu ketibaan yang telah dijadualkan sehingga waktu menerima bagasi
Sehingga RM400

(RM200.00 untuk setiap enam jam penangguhan berturut turut)
2(c) Jaminan Ketepatan Masa Sehingga RM200.00
(Penangguhan melebihi 2 jam)
2(d) Penangguhan Penerbangan AirAsia

(tidak termasuk tempoh penangguhan diliputi dalam Jaminan Ketepatan Masa)
Sehingga RM1,050.00

(RM150.00 setiap 6 jam penangguhan berikutnya)
2(e) Ketinggalan Penerbangan Sambungan Sehingga RM600.00

(RM300.00 setiap 6 jam penangguhan berturut turut)
2(f) Mengubah Haluan Pernerbangan Sehingga RM450

(RM150 setiap 6 jam penangguhan berturut turut)
2(g) Elaun Rampasan Penerbangan Sehingga RM 1,000

(RM500 setiap 6 jam tahanan berturut turut)
3. Manfaat Perubatan Dan Pemindahan  
3(a) Pemindahan perubatan kecemasan atau penghantaran balik akibat daripada Kemalangan

(Hanya dalam masa 72 jam selepas ketibaan)
Sehingga RM10,000.00
4. Perkhidmatan Bantuan Perjalanan  
24/7 Perkhidmatan Bantuan Termasuk

For Tune Protect Travel - AirAsia (Warrant) Purchased Before 1st January 2017
Manfaat Had Manfaat
1. Kemalangan Peribadi  
Kematian akibat kemalangan atau kehilangan Upaya kekal
(Umur yang di insurankan: 9 hari sehingga 75 tahun)
Sehingga RM250,000.00
2. Manfaat Tidak Keselesaan Perjalanan  
2(a) Pembatalan Penerbangan Sehingga kos pernerbangan asal
2(b) Memendekkan Tempoh Perjalanan N/A
2(c) Bagasi dan Barangan Peribadi Sehingga RM1,000.00
(RM250.00 untuk setiap satu barang,
tertakluk kepada RM50 setiap tuntutan)
2(c)(i) Kelewatan bagasi Sehingga RM400.00
(RM200 setiap 6 jam penangguhan)
2(d) Kelewatan Penerbangan AirAsia Sehingga RM1,050.00
(RM150.00 setiap 6 jam penangguhan)
2(e) Kelewatan Penerbangan Awam N/A
2(f) Ketinggalan Penerbangan Sambungan Sehingga RM600.00
(RM300.00 setiap 6 jam penangguhan)
2(g) Kehilangan Wang Peribadi N/A
2(h) Kehilangan Document Perjalanan N/A
2(i) Jaminan Ketepatan Masa oleh Air Asia Sehingga RM200.00
(Penangguhan melebihi 2 jam)
3. Manfaat Perubatan Dan Pemindahan  
3(a) Bayaran balik kos perubatan akibat kemalangan N/A
3(b) Pemindahan Rawatan Kecemasan dan Penghantaran balik mayat akibat Kemalangan, Penyakit/ Kematian N/A
3(c) Lawatan Ehsan N/A
4. Liabiliti Peribadi N/A
5. Perkhidmatan Bantuan Perjalanan  
24/7 Perkhidmatan Bantuan Termasuk di dalam pakej